รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

มหาวิทยาลัยสยาม รับโล่จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการที่เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 3

 

รับโล่จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.