มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี) และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ (คณบดี) ร่วมกับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ตัณติเสรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา) ท่านสมหมาย ขวัญทองยิ้ม (รองนายก อบจ.สงขลา) ท่านทวิชา ประดิษฐ์ลาภ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย”
โดย มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทุนละ 20,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท และวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ทุนละ 30,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 3,000,000 บาท พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเรียนและขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อยื่นแฟ้มผลงานได้ที่ อาจารย์เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา) มือถือโทร.080-458-5656


ข่าวกิจกรรม:

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร แห่งวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.