มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓

มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ได้พร้อมใจกันจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓ “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งครองศิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก และทรงเป็นองค์อัครศิลปิน ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓ ภายใต้แนวคิด “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให้บ้านเมืองวัฒนาสถาพร ด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฎศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

การแสดงและกิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การแสดงดนตรีโทยโดยวงครูอาวุโส
๒. การแสดงดนตรีโทยโดยวงมหาดุริยางค์
๓. การแสดงดนตรีโทยโดยวงครูกลุ่มสถาบัน วงกลุ่มสถาบัน และวงสถาบัน
๔. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๕. งานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีส่งมอบตราสัญสักษณ์ และพิธีปิด
๖. การออกร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีไทย สินค้าและอาหารพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓ 9มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓ 10มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓ 11มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๓ 12

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ๕ ท่าน ร่วมการแสดงวงกลุ่มสถาบันภาคกลาง ๗ มี นศ.ขับร้อง 2คน บรรเลง ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และฆ้องวง อย่างละ 1 คน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑


แฟนเพจ:  https://www.facebook.com/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพกิจกรรมจากเว็บไซต์ ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.