คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสาขาวิชาเปิดใหม่ พร้อมที่จะรับนักเรียนทุกคนเข้ามาร่วมศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่มีคุณภาพ

• ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Japanese for Communication) ชื่อย่อ : B.A. (Japanese for Communication)

• คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
– สัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่สามารถศึกษาวิชาในหลักสูตรโดยใช้ภาษาไทยได้
• เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 @สอบถามเพื่มเติมทางInbox หรือด้วยตนเอง
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ตึก 19 ชั้น 8 ห้องภาควิชาภาษาญี่ปุ่น      https://www.facebook.com/siamjapanese/
#ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ #ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากมาย
#กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาทั้งปี #หลักสูตรมาตรฐาน 4 ปี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications“

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai