ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 ณ InterContinental Pattaya

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 ณ InterContinental Pattaya

วันที่ 21 มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
– Introduction to Competitive Advantage & Competitiveness
– Thailand’s Competitiveness
– Innovation Design for Competitiveness
โดย Siam University’s Faculty and Affiliate Faculty, Harvard Business School’s Institute for Strategy and Competitiveness และ Dramatic Techniques for Innovation Openness
โดย Mr. Maurizio Mistretta : ผู้กำกับ นักเขียนบทละครและศิลปินชาวอิตาเลียน ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมองค์กร และกิจกรรมในช่วงเย็น Colorful Party on the Beach

วันที่ 22 มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Competitive Advantages for Global Competitiveness
โดย Prof. Pablo Collazzo Yelpo: Chair of European Council, Harvard Business School’s Microeconomics of Competitiveness Network & Professor of Vienna University of Economics and Businesshttps://www.facebook.com/SiamUILG/posts/569563300090476
#SiamUILG2 #ILG2
#SiamUILGVision2
#SiamUILGFreedom2
#SiamUILGChange2
#SiamUILGIdealism2

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 ณ InterContinental Pattaya

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.