พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔

พิธี ไหว้ครู ม. สยาม มหาวิทยาลัยสยาม siam university bangkok Thailandพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ (อาคาร ๑๒) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ร่วมใจกันประดิษฐ์พาน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง พิธีการเริ่มต้นด้วยประธานทำพิธีเจิมตำราเรียน จากนั้นนายกสโมสรนักศึกษากล่าวนำคำไหวครู และกล่าวคำปฏิญาณ ตามด้วยผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานดอกไม้ธูปเทียนสักการะบูชาครูบาอาจารย์ และนำพวงมาลัยเคารพสักการะ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ต่อด้วยการแสดงโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสยาม จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไว้ครู และปิดท้ายพิธีการโดยท่านอธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

ในปีนี้นักศึกษาจากเยอรมนี, ฟินแลนด์ และเนปาล ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่การศึกษาใหม่ของพวกเขา แล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามที่สุดอย่างหนึ่งของไทย

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.