พิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองเยาวชนโครงการดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคล และสำคัญยิ่งอย่างพร้อมเพรียง

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.