มหาวิทยาลัยสยามได้จัด หลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม ((Innovation Leadership for Global Competiveness : ILG)   เพื่อแลกเปลี่ยประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำที่มาจากหลากหลายธุรกิจและองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและองค์กรสู่การแข่งขันระดับโลก  โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok  ซึ่งมีเรียนทุกวันจันทร์ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok โดยมีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และจากต่างประเทศมาแลกประสบการณ์

แหล่งข้อมูล : http://siamuilg.com/

มหาวิทยาลัยสยาม Siam Unversity

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai