พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก ILG

มหาวิทยาลัยสยามได้จัด หลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม ((Innovation Leadership for Global Competiveness : ILG)   เพื่อแลกเปลี่ยประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำที่มาจากหลากหลายธุรกิจและองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและองค์กรสู่การแข่งขันระดับโลก  โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok  ซึ่งมีเรียนทุกวันจันทร์ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok โดยมีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และจากต่างประเทศมาแลกประสบการณ์

แหล่งข้อมูล : http://siamuilg.com/

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก ILG 5
มหาวิทยาลัยสยาม Siam Unversity

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก ILG 6 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก ILG 7

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.