พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ หอประชุมใหญ่ ม.สยาม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก ๑๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานผู้มอบประกาศนียบัตร ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

รายละเอียดภาพทั้งหมด ที่แฟนเพจ:   https://www.facebook.com/nuannoraditschool/

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.