พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษากิจกรรมแม็คโคร นักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร กลุ่มนักศึกษากิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมนา ชัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12

 


 https://www.facebook.com/ba.siam.edu/

พิธีมอบประกาศนียบัตร กลุ่มนักศึกษากิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.