พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะ ผอ.ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โทและเอก และการประกาศตนเป็นพุทธมามกะของคณาจารย์และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2559

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai