พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2559

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะ ผอ.ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โทและเอก และการประกาศตนเป็นพุทธมามกะของคณาจารย์และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2559

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.