พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา และพิธีปิดการสอบธรรมสนามหลวง สำหรับนักศึกษาชาวจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา และพิธีปิดการสอบธรรมสนามหลวง สำหรับนักศึกษาชาวจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยในพิธีปิดได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมังคลาจารย์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี โดยปีการศึกษา๒๕๖๑นี้มีนักศึกษาเข้าร่วมสอบและรับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น ๑๓๒ คน

โดยการสอบธรรมสนามหลวงสำหรับนักศึกษาชาวจีนนั้นได้เกิดขึ้นโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสยาม โดยปีนี้ได้จัดเป็นปีที่๖


ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.