พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา pre-semester ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเติมพลังจากใจผู้บริหารถึงนักศึกษาใหม่ต่อด้วยการเสวนาจากคณาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามรุ่นพี่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสยามได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมาร์ช มส. ปิดท้ายด้วยการแสดงของนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะการแสดง และอาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาไปที่ห้องเรียน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การลงทะเบียน และการแจกตารางเรียน

 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.