พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         และได้กราบอาราธนาพระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน พร้อมพระภิกษุสงฆ์ อีกจำนวน ๙ รูป มารับอาหารบิณฑบาตร พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยสยาม ได้แสดงออกถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน…..”ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.