มหาวิทยาลัยสยาม นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณฺวัดชัยชุมพลชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยสยาม นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณฺวัดชัยชุมพลชนะสงคราม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม อย่างหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยสยาม นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณฺวัดชัยชุมพลชนะสงคราม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.