มหาวิทยาลัยสยาม, Siam University, College, school, Graduate, นักศึกษา, เรียนต่อระดับปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, ศึกษาต่อ, ดีทีสุด, หลักสูตร, ผู้บริหาร, นิเทศ, แพทยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, inter program, นานาชาติ, พยาบาล, เภสัช, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการอาหาร, it

มหาวิทยาลัยสยาม, Siam University, College, school, Graduate, นักศึกษา, เรียนต่อระดับปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, ศึกษาต่อ, ดีทีสุด, หลักสูตร, ผู้บริหาร, นิเทศ, แพทยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, inter program, นานาชาติ, พยาบาล, เภสัช, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการอาหาร, it

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทางคณะต่างๆ (คลิกอ่านรายละเอียด)

เพื่อรับคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นายพัทธพล จารุวิวัฒน์วงศ์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
2. นางสาวณัฐนิชา รัชธร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวศิริกาญจน์ แก้วแสน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
4. นางสาวพรทิพย์ ทองแท่ง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
5. นางสาวเกษรา ทิมา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับโอวาท และเกียรติบัตร จาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai