ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย รับโล่คุณแม่ตัวอย่าง จาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2561 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” จำนวน 50 คน จาก 50 เขต เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 และปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม2 – 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ต้องมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ส่งเสียบุตร – ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง บุตร – ธิดาประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข และไม่ดื่มสุรา

ผศ-ดร-ชลลดา-มงคลวนิช-นายกสมาคมนิยมไทย-เป็นแม่ตัวอย่างผศ-ดร-ชลลดา-มงคลวนิช-นายกสมาคมนิยมไทย-เป็นแม่ตัวอย่างดร.สุชานี เกษะโกมล แสงสุวรรณ เลขาธิการสมาคมนิยมไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่าง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ พ.อ.ประชาสัณห์ ชนะสงคราม ในโอกาส ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น พลตรี ณ ห้องสหัสวรรษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม


นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มอบหมายให้นายมนัส อยู่นาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร…

Posted by สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistrictOffice on Thursday, August 9, 2018

อ่านโพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย รับโล่คุณแม่ตัวอย่าง เขตภาษีเจริญ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai