ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย รับโล่คุณแม่ตัวอย่าง

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย รับโล่คุณแม่ตัวอย่าง จาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2561 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” จำนวน 50 คน จาก 50 เขต เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 และปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม2 – 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ต้องมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ส่งเสียบุตร – ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง บุตร – ธิดาประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข และไม่ดื่มสุรา

ผศ-ดร-ชลลดา-มงคลวนิช-นายกสมาคมนิยมไทย-เป็นแม่ตัวอย่างผศ-ดร-ชลลดา-มงคลวนิช-นายกสมาคมนิยมไทย-เป็นแม่ตัวอย่างดร.สุชานี เกษะโกมล แสงสุวรรณ เลขาธิการสมาคมนิยมไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่าง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ พ.อ.ประชาสัณห์ ชนะสงคราม ในโอกาส ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น พลตรี ณ ห้องสหัสวรรษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2135199276521686&type=1&l=c114ae2884

อ่านโพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย รับโล่คุณแม่ตัวอย่าง เขตภาษีเจริญ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.