ประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ทั่วประเทศ 24-26 สิงหาคม 60

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ทั่วประเทศ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.