มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 39 (The 39th Inte-University Conference The 39th Inte-University Conference on the Theme of “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation”) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 กันยายน 2560 เพื่อสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการนำเสนอผลงานของนักวิชาการ พร้อมทั้งการคัดเลือกผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมระดับภูมิภาค ASAIHL Conference 2017 ต่อไป

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL)

มีสถาบันสมาชิกกว่า 166 สถาบันใน 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 37 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัย/ สถาบันรัฐ จำนวน 27 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 10 แห่ง และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai