ประชุมกลุ่มสถาบันเเพทยศาสตร์เเห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อมร ลีลารัศมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ประชุมกลุ่มสถาบันเเพทยศาสตร์เเห่งประเทศไทย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.