ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.