มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมให้บริการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว บริเวณพระบรมมหาราชวัง

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมให้บริการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว บริเวณพระบรมมหาราชวัง

ดร.พรชัย มงคลวนิช นำคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเปิดจุดให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้บริการ อำนวยความสะดวก ในการเดินทาง แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ร่วมให้บริการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว บริเวณพระบรมมหาราชวัง

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.