บริการวิชาการโครงการหนังสือพิมพ์โรงเรียน ครั้งที่ 5 Basic to Mobile Journalist : พื้นฐานการรายงานข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือ

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ฯ โดย อ. Kit Arsa และ อ. Aiy Soshy จักิจกรรมบริการวิชาการโครงการหนังสือพิมพ์โรงเรียน ครั้งที่ 5 Basic to Mobile Journalist : พื้นฐานการรายงานข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือ 
วันที่ 26 ก.พ.60 ให้นักเรียน G11/11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน โดยเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการตัดต่อคลิปด้วย Application VivaVideo ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.