บรรยายพิเศษ”เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558″

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  การบรรยายพิเศษเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  โดย รศ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.