งานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

งานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประชาชนยังคงทยอยเข้าชมนิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อย่างต่อเนื่อง โดยทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒ พฤศิจกายน ๒๕๖๐ หลังจากนั้นได้เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ วันที่ ๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. รอบละ ๕,๕๐๐ คน เวลาเข้าชมรอบละ ๔๕ นาที โดยการเข้าชมจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจการแต่งกายชุดสุภาพ ภายในงานนิทรรศการยังจัดให้มีการแสดงดนตรีที่มาจากกรมศิลปากรและหน่วยงานต่างๆ ในตอนเย็นถึงค่ำจะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ที่บริเวณหน้าพระเมรุมาศ และการแสดมหรสพ ณ เวทีทิศเหนือ เช่นการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาค การแสดงละครเรื่องอิเหนา เรื่องพระมหาชนก การแสดงเรื่องพระสุธนมโนราห์การแสดงพื้นบ้านจาก ๔ ภาค และยังมีลิเกด้วย โดนจะแสดงตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ในทุกวัน

นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ได้แก่
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นงานแสดงทางภูมิทัศน์ ประกอบด้วยแปลงนาข้าว บ่อแก้มลิง
๒. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โครงสร้างพระเมรุมาศ องค์ประกอบมณฑลพิธี เช่น อาคารต่างๆ พลับพลายกและพลับพลา โดยจัดแสดงงานปูนปั้น และแบบจำลองที่เก็บรายละเอียดเท่าของจริงไว้ให้ชมด้วย ภายในอาคารประกอบด้วยเรื่องราวประวัติพระเมรุมาศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างพระเมรุมาศ องค์ประกอบมณฑลพิธี เช่น อาคารต่างๆ พลับพลายกและพลับพลา โดยจัดแสดงงานปูนปั้น และแบบจำลองที่เก็บรายละเอียดเท่าของจริงไว้ให้ชมด้วย เมื่อชมนิทรรศการเสร็จก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศ ได้แก่บริเวณสระอโนดาษ
๓. พระที่นั่งทรงธรรม เป็นนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของรัชกาลที่ ๙ แบ่งเป็น ๕ หัวข้อ คือ ๑. เมื่อเสด็จอวตาร ๒. รัชกาลที่ร่มเย็น ๓. เพ็ญพระราชธรรม ๔. นำพระราชไมตรี และ ๕. พระจักรีนิวัตฟ้า ทั้ง ๕ หัวข้อ


ภาพจากแฟนเพจ : mongkhonvanit

นิทรรศการ พระ เมรุมาศ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.