9 มิ.ย. 2561 นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์ – Creative Teaching for an Innovative English Learning

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ Siam i-Edu Center ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนคุณครูของเราในการสอนภาษาอังกฤษ  “Creative Teaching for an Innovative English Learning”
(นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์)
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม Siam Memorial Auditorium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม  จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center
Creative Teaching for an Innovative English Learning


แฟนเพจ:  https://www.facebook.com/siamieducenter/

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์ – Creative Teaching for an Innovative English Learning

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.