ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ถวายปริญญา – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยามเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

 

 

ภาพข่าว หนังสือพิมพ์มติชน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ฉบับที่ 14274 หน้า 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.