ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาและเป็นการสนับสนุนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยาม ให้ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นสมควรจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai