ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ปีที่ 4 (Super Trader Thailand Season 4)

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ปีที่ 4 (Super Trader Thailand Season 4) วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย

[quote]โครงการค้นหาสุดยอดเทรดเดอร์มืออาชีพของประเทศไทย โดยมี นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช รองกรรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด นายนพดล ดวงทิพย์เนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด และ นายกระทรวง จารุศิระ ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์[/quote]

มหาวิทยาลัยสยาม siam university ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ปีที่ 4

ร่วมรับประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการลงทุน จากเหล่านักลงทุนมืออาชีพ

หัวข้อเสวนา : “3 Section Super Bullish 2018” โดย 3 นักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
นาย พิชัย จาวลา/ นายชยนนท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger)/ นายปุณยวีร์ จันทรขจร(Super Trader)

แหล่งข่าว : https://www.facebook.com/supertraderthailand/

Super Trader Thailand Season 4

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.