จบ ปวส. เรียนต่อการพิมพ์ ที่ ม.สยาม

มหาวิทยาลัยสยาม ภาคอาทิตย์+เรียนต่อ วิศวะ มสยาม+วิศวะ ม.สยาม ค่าเทอม

วิศวการพิมพ์+สาขาวิศวกรรมการพิมพ์

สนใจเรียน หลักสูตรวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เรียนฟรี เฉพาะวันอาทิตย์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาลตร์บัณฑิต (อสบ.) สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 1.8 แสนบาท โรงงานอุตสาหกรรมออกให้ทั้งหมด และใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี

2. รายได้ขั้นต้นเดือนละ 1.2 หมื่นบาท

ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (บางบัวทอง, พุทธมณฑล และสมุทรสาคร) ตำแหน่งวิศวกรควบคุมเครื่องจักร พนักงานประจำ ได้รับเงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท ไม่รวม OT สวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันสังคม โบนัส และที่พัก เป็นต้น

3. วางแผนเรียน 3 ปีจบถึงปริญญาโท

วิศวการพิมพ์+สาขาวิศวกรรมการพิมพ์นักศึกษาสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้ ควบคู่กับการเรียนปริญญาตรี ในหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต, วศ.ม.) และใช้เวลาเรียนจนจบปริญาโท เพียง 3 ปี หลังจากเริ่มสมัครเรียน

*** เริ่มเปิดเรียน เดือนสิงหาคม มีกองทุนให้กู้ยืมเพี่อการศึกษา (กยศ) ได้


ให้คำปรึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 083-9104584

FACULTIES OF ENGINEERING, SIAM UNIVGRSITY
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
02 457 0068 ต่อ 5377

https://www.facebook.com/printing.siamu

Email: anan.kem@siam.edu  / LINE ID: anan.ball

จบ ปวส. เรียนต่อการพิมพ์ ที่ ม.สยาม

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.