งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

  • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด จับมือเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดงานแสดงภาพถ่ายและแถลงข่าวโครงการจัดทำหนังสือโรงงานหลวงฯเพื่อปวงชน  ภายใต้ชื่อโครงการ “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” เพื่อร่วมกันสะท้อนแนวทางการทรงงานด้านการพัฒนา ผ่านการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้ ดร.เชาว์ ณศีลวัตนต์ องค์มนตรี เป็นประธาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน
  • งานแสดงภาพถ่ายนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “กิจกรรมภาพถ่ายเพื่อจัดทำหนังสือโรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ทั้ง 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.ธรรมชาติและการท่องเที่ยว 2.โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) 3.วัฒนธรรมและเกษตรวิถี และ 4.วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภท โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท วัฒนธรรมและเกษตรวิถี และรางวัลชมเชยประเภท วิถีชีวิตชุมชน และประเภทโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3

งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.