งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสยามเพื่อชุมชน

มหาวิทยาลัยสยามและกรรมการชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานสงกรานต์รักษาเอกลักษณ์ไทย และส่งเสริมความเป็นชุมชนด้วยการรวมใจจัดประชาคม นำโดยอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช พระสงฆ์จากวัดโคนอนสวดพระพุทธมนต์ นำโดยท่านเจ้าอาวาส และมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รับพรจากท่านเป็นสิริมงคล

งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสยามเพื่อชุมชน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.