งานวิจัยการพัฒนาคูส่งน้ำ เฟอร์โรซีเมนต์ ผสมน้ำยางพารา สำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา

งานวิจัย การพัฒนาคูส่งน้ำ เฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา

บริษัทบางกอกเยลล์จำกัดได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือสวก.ได้เข้ามาสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน และคณะเกี่ยวกับ งานวิจัยการพัฒนาคูส่งน้ำเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา สำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นาเพื่อออกอากาศในรายการ”เกษตรก้าวไกล กับ สวก.”ทางสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันเสาร์ อาทิตย์เวลาประมาณ 18.30-20.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยการเกษตรและเกร็ดความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ประกอบการด้านการเกษตร


งานวิจัยการพัฒนา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน

งานวิจัยการพัฒนาคูส่งน้ำ พีรวัฒน์ ปลาเงิน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.