งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

จัดโดย สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องสยามทัวร์จำลอง มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑    โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๔๓๕๑ (สมาคมนิยมไทย, 2560)

 

การอ้างอิง:

สมาคมนิยมไทย. (24 มีนาคม 2560). งานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐. เข้าถึงได้จาก niyomthai.or.th: http://www.niyomthai.or.th/index.php/about/80-pic/89-2017-04-25-07-41-11

Website : www.niyomthai.or.th  ,E-mail : niyomthai.info@gmail.com


 

ข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมนิยมไทย:

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.