คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม

19 พ.ค. 60 คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน (เคยติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับ 20 ของเมืองไทยจากการประกาศของนิตยสารฟอร์บส์ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2555) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร. วิจิตร สุพินิจ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม นำชมและแนะนำห้องสมุดมารวย และศูนย์ปฎิบัติการทางการเงิน (Financial Laboratory) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร19) ชั้น 6 โทร 024570068 ต่อ 5334

คุณวิชัย ทองแตง

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.