นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เมื่อวันทีี 15 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมตามหลักสูตรในรายวิชา 100 – 101 หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติที่ 6 “พอดีพอเพียง” ซึ่งจะได้เรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา” จากพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการทำนาด้วยวิธีโยนกล้า และดำนาด้วย

คณะแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai