คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ดร.ชนิตา รักษ์พลเมืองนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 28 คน โดยมี ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง(Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทาลัยสยาม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา และการวัด และประเมินผล การศึกษา

ข่าวจาก : โฮมเพจข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 481/2560. มติ ครม. 12 กันยายน 2560 คลิกอ่านรายละเอียด

คณะกรรมการสภาการศึกษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.