คณะผู้บริหารและคณะคุณครู จากโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.45 น. Dr.Cheol Je   Cho อาจารย์ประจำ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม   นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม  โดยมี Dr.Cheol Je   Cho ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมคณะวิชา และส่วนพื้นที่ให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ ห้องสมุด หาวิทยาลัยสยาม, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม,  คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น

 


ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ :

https://www.facebook.com/siam.iedu

https://www.facebook.com/imeeiqkorat/photos/pcb.1806282949394606

 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.