กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ 3 เหรียญทองแดง จากวอลเล่ย์บอล แบดมินตัน และเปตอง

[divide style=”dots” icon=”circle”]

ผศ.ดร. อรทิพา ส่องสิริ ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม-กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร. อรทิพา ส่องสิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และรศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด มีสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน 21 สถาบัน คือ

1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

4.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

6.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

7.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

10.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

11.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

13.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

14.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

15.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

16.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

17.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

18.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า

19.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ

20.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

21.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai