อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 12 SCA Superstar College of Arts วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ 7อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ 8อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ 9

อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.