การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Infrastructure opportunities and challenges in the New Economy โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และหัวข้อเรื่อง Startups & Investment Opportunities : Trend of Cryptocurrency, Internet of Things and Disruptive Technologies โดย คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

 


ติดต่อ: มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

02-867-8000 ต่อ 5306, 081-353-4588
(ดร.ประกายทิพย์ พิชัย)

02-867-8000 ต่อ 5144, 097-137-6000
(ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง)

Email: ilg@siam.edu

Fanpage: https://www.facebook.com/SiamUILG/

เว็บไซต์ ILG – Innovation Leadership for Global Competitiveness

อบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2561

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.