การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ

บรรยายในหัวข้อเรื่อง 
– AI Impact to Thailand : ผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อประเทศไทย โดย คุณมีธรรม ณ ระนอง
– Case Study of AI : บอทน้อย (@botnoi) แชทบอทสัญชาติไทย โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย
– Innovation in Food Industry : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารสู่ศักยภาพการแข่งขันระดับสากล โดย คุณพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา


#SiamUILG2 #ILG2 
#SiamUILGVision2
#SiamUILGFreedom2
#SiamUILGChange2
#SiamUILGIdealism2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.