การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
Future of Banking & Fintech : อนาคต โอกาส และความท้าทายของอุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน โดย คุณกรณ์ จาติกวนิช
Investment for the Future of Health โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน


https://www.facebook.com/SiamUILG/posts/569576273422512
https://www.facebook.com/SiamUILG/
http://siamuilg.com/

#SiamUILG2
#ILG2
#SiamUILGVision2
#SiamUILGFreedom2
#SiamUILGChange2
#SiamUILGIdealism2

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.