ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Spring up the Tourism Business โดย คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข : Vice President , Dusit Groups และหัวข้อเรื่อง Innovative Hospitality โดย Professor Kaye Chon : Dean and Chair Professor, The hong Kong Polytechnic University’s School of Hotel and Tourism Management


ติดต่อ: มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

02-867-8000 ต่อ 5306, 081-353-4588
(ดร.ประกายทิพย์ พิชัย)

02-867-8000 ต่อ 5144, 097-137-6000
(ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง)

#SiamUILG2 #ILG2
#SiamUILGVision2
#SiamUILGFreedom2
#SiamUILGChange2 
#SiamUILGIdealism2

Email: ilg@siam.edu

Fanpage: https://www.facebook.com/SiamUILG/

เว็บไซต์ ILG – Innovation Leadership for Global Competitiveness

อบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai