การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Spring up the Tourism Business โดย คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข : Vice President , Dusit Groups และหัวข้อเรื่อง Innovative Hospitality โดย Professor Kaye Chon : Dean and Chair Professor, The hong Kong Polytechnic University’s School of Hotel and Tourism Management


ติดต่อ: มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

02-867-8000 ต่อ 5306, 081-353-4588
(ดร.ประกายทิพย์ พิชัย)

02-867-8000 ต่อ 5144, 097-137-6000
(ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง)

#SiamUILG2 #ILG2
#SiamUILGVision2
#SiamUILGFreedom2
#SiamUILGChange2 
#SiamUILGIdealism2

Email: ilg@siam.edu

Fanpage: https://www.facebook.com/SiamUILG/

เว็บไซต์ ILG – Innovation Leadership for Global Competitiveness

อบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.