ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ประเมิน “การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องสหัสวรรษ อาคาร 19 ชั้น 19 กำหนดการประเมินคุณภาพมี 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้จะมีการประเมินศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคล การเยี่ยมชมคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธาน) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ) รศ.ชาญ ถนัดงาน (กรรมการ) ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)

การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai