การประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting)

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา สำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting) เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประชุม กว่า 40 แห่ง อันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อนำไปจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 (The 33rd Thailand Library Consortium – TLC) ระหว่าง วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design) เพื่อเดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : http://www.car.chula.ac.th/events_detail.php?id=125

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.