สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

Feb
11

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank “The 2018 Universiy Web Rankings : Top 200 Universities in the world” หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้ามาชมมากที่สุดจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก โดย uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์ ที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการ Update ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สะดวกแก่การเข้าชม สร้างความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น [quote font_size=”18″ color=”#ffdf42″ bgcolor=”#339933″ bcolor=”#ffdf42″ arrow=”yes”]มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย หรืออันดับที่ […]

DETAIL
Oct
22

มหาวิทยาลัยสยามลงนามความร่วมมือกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เเละ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือ การจัดทำ “Application ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับวิชาชีพการพยาบาล” ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (ASEAN Medical Hub) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศประมาณ 130,388 คน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านทาง Mobile Application อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

DETAIL