พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Print

 alt

       มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 4 (คลิกอ่านรายละเอียด)

    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ร่วมใจกันประดิษฐ์พาน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง พิธีการเริ่มต้นด้วยประธานทำพิธีเจิมตำราเรียน จากนั้นนายกสโมสรนักศึกษากล่าวนำคำไหวครู และกล่าวคำปฏิญาณ ตามด้วยผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานดอกไม้ธูปเทียนสักการะบูชาครูบาอาจารย์ และนำพวงมาลัยเคารพสักการะ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ต่อด้วยการแสดงโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสยาม จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไว้ครู และปิดท้ายพิธีการโดยท่านอธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษา

alt

 alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Friday, 08 September 2017 15:05 )