มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวความร่วมมือ MOU พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร >

MOU พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร

E-mail Print PDF

 alt

   มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (คลิกอ่านรายละเอียด)

   ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ มีการลงนามความร่วมมือกับอธิการบดี ผู้แทนของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย MakerClub จากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 28 สถาบัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคาร CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา

alt

  สำหรับการลงนามในครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม IoT & Big Data Platform and Applications เพื่อรองรับการศึกษาที่ล้ำสมัยในอนาคต นอกจากนี้ยังจะได้แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการต่อยอด และช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกทางหนึ่ง โดย CAT ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ Low Power Wide Area Network (LPWAN), เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, Cloud Computing และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my

alt

alt

alt

Last Updated ( Monday, 05 February 2018 10:18 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo