มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

นักศึกษาการโรงแรมฯ ม.สยาม คว้าสองรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

E-mail Print PDF

 alt

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (คลิกอ่านรายละเอียด)

          ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายได้แก่

         1.นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ " Intertionalisation: le clé de la réussite pour le francais en thailande." (ความเป็นนานาชาติ : กุญแจแห่งความสำเร็จของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย)

         2.นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "En avant, le français."ฝึกซ้อมโดย อาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย อาจารย์ประจำสอนภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

       Nos grandes félicitations à tous les étudiants qui ont gagné les prix dans le concours national en 2017:
       1. Le 3e prix pour le concours d'éloquence français. (Mlle. Janejira Hanburanapong, 3e année, section de l'hôtellerie)
                 2. Le 3e prix pour le concours de dessin sur le thème donné. (Mlle. Wanwisa sanunaue, 2e année, section de l'hôtellerie)

alt

alt

alt

Last Updated ( Tuesday, 19 December 2017 10:20 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo